Sluiten

   Deze website maakt gebruik van cookies. Gelieve deze eerst te aanvaarden. Lees onze cookiebeleid voor meer informatie.

   Disclaimer

   Laatste update:

   Het gebruik van onze reisgeneeskundewebsite en -app Wanda  is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en het gebruik van de website of app betekent dat u de voorwaarden aanvaardt.

   Doel van de website en app

   De reisgeneeskundewebsite en -app Wanda wil reizigers informeren over de belangrijkste risico´s op reis, gebaseerd op basis van informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wanda bevat ook algemene informatie over maatregelen die reizigers kunnen nemen om deze risico´s te beperken. Deze informatie is gebaseerd op de Belgische richtlijnen zoals opgesteld door de Belgische Studiegroep Reisgeneeskunde. Deze informatie kan niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwd worden. Omdat de reisomstandigheden voor iedereen anders zijn en de gezondheidstoestand van elke patiënt varieert, kan deze informatie geen vervanging zijn van een individuele reisconsultatie.

   Gebruik van de website en app

   Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden of vergetelheden vaststelt, kunt u ons hierover informeren via communicatie@itg.be.

   De inhoud van de site en app (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

   Het Instituut voor Tropische Geneeskunde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site, of van de via de site ter beschikking gestelde informatie.

   Hyperlinks

   Wanda bevat hyperlinks die verwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde beschikt in dat geval over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

   Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, zie ons privacybeleid.

   Terug naar boven