Hoogteziekte

Laatste update: - Auteurs: Mieke Croughs, Ula Maniewski-Kelner

Een laaglandbewoner heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de lage zuurstofdruk op grote hoogte. De eerste dagen op hoogte is de ademhaling dieper. Dat zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de organen verbetert, maar veroorzaakt wel kortademigheid bij inspanning. Door te snel stijgen is er onvoldoende tijd om te acclimatiseren en ontstaat binnen enkele uren tot twee dagen hoogteziekte. 

De gevoeligheid voor hoogteziekte is individueel bepaald en staat los van de conditie. Jongeren zijn over het algemeen gevoeliger voor hoogteziekte dan ouderen.

Milde hoogteziekte geneest meestal binnen enkele dagen op voorwaarde dat u niet verder stijgt. Ernstige hoogteziekte met oedeem van de hersenen of de longen kan echter snel tot de dood leiden.  

Symptomen van milde hoogteziekte zijn: 

Hoofdpijn, plus een of meer van de volgende symptomen: 

 • Misselijkheid of braken 
 • Zwakte of abnormale moeheid
 • Duizeligheid   

 Symptomen van ernstige hoogteziekte zijn: 

 • Zeer hevige hoofdpijn, die niet meer reageert op pijnstillers.
 • Toenemend braken.
 • Evenwichtsstoornissen (niet op een rechte lijn kunnen lopen).
 • Gedragsveranderingen.
 • Verwardheid of desoriëntatie.
 • Toenemend hoesten.
 • Kortademigheid die niet overgaat met rusten.
 • Beklemming op de borst (niet plat kunnen liggen).

Risicogebieden

Gevoelige personen kunnen al op 2000 meter hoogteziekteklachten krijgen, maar ernstige klachten komen vooral voor bij overnachtingen boven 3000 meter.

Preventie

Gezondheidsproblemen

Als u gezondheidsproblemen heeft, bespreek dan eerst met uw arts of het verstandig is om naar hooggelegen gebieden te gaan.

Stijgen

Stijg niet te snel:

 • Verblijf eerst minimum twee nachten op matige hoogte (2000 tot 2500 meter).
 • Slaap boven 3000 meter nooit meer dan 500 meter hoger dan de nacht ervoor of slaap twee nachten op dezelfde hoogte als dit niet vermeden kan worden.

Pas uw gedrag aan

Gebruik geen slaapmiddelen of alcohol de eerste dagen op hoogte. 

Doe geen zware inspanningen de eerste dagen op hoogte.

Drink voldoende om uitdroging te voorkomen. De urine moet licht gekleurd blijven. 

Acclimatisatie

Om de acclimatisatie te bevorderen kunt u:

 • In de weken voor vertrek enkele nachten op matige hoogte (2000 tot 3000 meter).
 • Kort voor vertrekt minstens zeven nachten achter elkaar slapen in een hypobare hypoxietent.
 • Overdag eventueel hoger klimmen, 'climb high, sleep low'. Doe dit echter niet als u al hoogteziekte-klachten heeft.

Arteriële zuurstofverzadiging

Het meten van de arteriële zuurstofverzadiging (SpO2) heeft slechts een zeer beperkt nut. Het is nuttiger om snel en adequaat op te treden bij de eerste symptomen van hoogteziekte. 

Acetazolamide - boven 3000 meter

Neem acetazolamide (Diamox®) mee als u boven 3000 meter zult verblijven.

Acetazolamide bevordert de acclimatisatie.

Het kan genomen worden om hoogteziekte te voorkomen of te behandelen. 

Preventief gebruik Acetazolamide

Als u onvoldoende tijd heeft om te acclimatiseren of als u vroeger al eens hoogteziekte had op een vergelijkbare hoogte, kunt u acetazolamide preventief innemen:

 • Neem een halve tablet van 250 mg, tweemaal per dag ('s morgens vroeg en bijvoorbeeld rond 16 uur 's middags zodat het diuretisch effect tegen de nacht verminderd is).
 • Start de dag voordat u op 3000 meter of hoger aankomt en ga door tot twee dagen na het bereiken van de maximum hoogte. Als u eerder afdaalt, kunt u stoppen.
 • Tintelingen en smaakstoornissen zijn frequente maar onschuldige bijwerkingen. Ze verdwijnen bij het stoppen van de inname. Omdat acetazolamide een licht diureticum is, kunt u merken dat u meer of vaker urineert.

Overige tips

Zie ook de algemene tips voor een verblijf op grote hoogte.

Wat bij klachten?

Bij milde klachten 

 • Stijg niet verder tot de klachten verdwenen zijn, of daal 500 meter af voor de nacht. Daal verder af als de klachten niet verbeteren. 
 • Doe een paar dagen rustig aan. 
 • Drink genoeg, de urine moet helder blijven. 
 • Neem acetazolamide (Diamox®, een tablet van 250 mg elke twaalf uur gedurende drie dagen om de acclimatisatie te bevorderen, zeker als u hierna nog verder wil stijgen. Als u weer afdaalt, kunt u stoppen met de inname. Als u weer klachten krijgt, bijvoorbeeld bij verder stijgen, kunt u opnieuw starten.
 • Neem eventueel een pijnstiller (1 g paracetamol of 600 mg ibuprofen) of een anti-braakmiddel (metoclopramide of domperidone). Deze kunnen de klachten verminderen, maar zorgen niet voor een betere acclimatisatie.
 • Een halve tablet acetazolamide (125 mg) ´s avonds werkt ook goed tegen slaapstoornissen.

Bij ernstige klachten (zie hoger)

Daal onmiddellijk af tot 2500 meter of lager. Dit kan uw leven redden! Zoek zo snel  mogelijk medische hulp. Bel de reisbijstandsverzekering voor advies over betrouwbare medische voorzieningen.

Indien beschikbaar kunt u in afwachting van medische hulp starten met: 

 • Zuurstof of een hyperbare drukzak.
 • Acetazolamide (Diamox®): een tablet van 250 mg elke twaalf uur.
 • Dexamethasone: 8 mg als startdosis, vervolgens 4 mg om de zes uur (of 32 mg ineens).
 • Bij symptomen die op longoedeem wijzen (kortademigheid, beklemming en toenemend hoesten): Tadalafil 20 mg ineens of 10 mg 2 maal per dag (dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor hoogteziekte).

Geen ontvangst? Geen probleem.

Download onze gratis app en raadpleeg ook offline al je reisinformatie.

Download Wanda app on Google Play Download Wanda app on App Store
Download Wanda app on Google Play Download Wanda app on App Store
×

   Deze website maakt gebruik van cookies. Gelieve deze eerst te aanvaarden. Lees onze cookiebeleid voor meer informatie.